children of the city, linocut, colograph, 70x100 cm, 2010

dzieci miasta, linoryt, kolograf, 100x70 cm

 

Yoga, linocut, stamp, 2009-2011

Joga, linoryt, stempel, 2009-2011

 

wild nature, linocut, water-colour, wool, 30x30 cm, 2011

dzika natura, linoryt, akwarela, włóczka, 30x30 cm, 2011


Reconstruction (triptych), linocut, 3x 70x100cm, 2009 

Rekonstrukcja (tryptyk), linoryt, 3x 70x100cm, 2009

 

artificial island , linocuts, 35x50cm, 2008 

sztuczna wyspa , linoryty, 35x50cm, 2008

 

the secret garden (200x70 cm), vicious circles (29x40 cm),the beginning, the end (29x40 cm), linocuts, 2006-2007

 tajemniczy ogród (200x70 cm), błędne koła (29x40 cm), początek i koniec (29x40 cm), linoryty, 2006-2007

 

 mission, linocut, 50x70 cm, 2007

 misja, linoryt, 50x70 cm, 2007

  

 little freedom, 15x10 cm, linocut, 2007

mała wolnośc, 15x10 cm, linoryt, 2007

 

Book design and 15 intaglio illustrations for Henryk Skwarczynski's poem, published by the Municipal Library in Lodz in collaboration with Book Art Museum, 2008 

projekt książki i 15 ilustracji w technice wklęsłodruku, wydawca: Biblioteka Wojewódzka w Łodzi we współpracy z Muzeum Książki Artystycznej, 2008


http://www.book.art.pl/wydawnictwo-correspondance-des-arts/druki-cda/poezjagrafika

 

choose me, linocut, 2006

wybierz mnie, linoryt, 2006

 

be careful, linocut, 15x15 cm, 2006

uważaj, linoryt, 15x15 cm, 2006

 

 the tower of Babel, linocut/stamp, 2006

wieża Babel, linoryt/stempel, 2006

 

 New Year's Eve, linocut, 2005

Sylwester, linoryt, 2005 

 

artificial flowers seller, linocut, 17x17 cm, 2004

sprzedawca sztucznych kwiatów, linoryt, 17x17 cm, 2004

 

 Vernissage, linocut, 50x70 cm, 2003

Wernisaż, linoryt, 50x70 cm, 2003

 

 

Make a free website with Yola