KATARZYNA ZIMNA

Artist and researcher based in Lodz, Poland.

research at: http://ldz.academia.edu/KatarzynaZimna


 

Artystka i teoretyczka sztuki, mieszka i pracuje w Łodzi.

publikacje: http://ldz.academia.edu/KatarzynaZimna


 

 

Make a free website with Yola